Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rozprawy doktorskie

Temat rozprawy:

„Koncepcja usługi współdzielenia przejazdów w warunkach wykluczenia transportowego” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • prof. dr hab. Zbigniew Makieła

Promotor pomocniczy:

 • dr Michał Baran

Recenzenci:

 • dr hab. inż. Marek Dudek, prof. AGH (recenzja)
 • prof. dr hab. Sabina Kauf (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

17 czerwca 2024 r. godz. 10:00 sala nr 0.228 konferencyjna Dziekanatu WZiKS UJ, ul. Łojasiewicza 4, Kraków (Kampus)

Temat rozprawy:

„Rola konsultingu managerskiego w zarządzaniu miejskimi jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie województwa małopolskiego” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Promotor pomocniczy:

 • dr hab. Justyna Maciąg, prof. UJ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka (recenzja)
 • dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UEK (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

13 grudnia 2023 r. o godz. 11:30, sala nr 0.228 (salakonferencyjna dziekanatu, parter), ul. Łojasiewicza 4, Kraków

Temat rozprawy:

„Wyzwania zarządzania edukacyjnego w warunkach różnorodności” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Promotor pomocniczy:

 • dr Jakub Kołodziejczyk

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Jan Fazlagić (recenzja)
 • prof. dr hab. Henryk Mizerek (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

7 grudnia 2023 r., godz. 14:00, sala nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu WZiKS UJ, parter)

Temat rozprawy:

„Rozwój tożsamości profesjonalnej dyrektorów szkół” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ

Recenzenci:

 • dr hab. Krzysztof Krukowski (recenzja)
 • prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

8 maja 2024 r., godz. 10:00, za pośrednictwem aplikacji MS Teams, link: https://tinyurl.com/2dw2twbs

Temat rozprawy:

„Praktyki sukcesji w fundacjach rodzinnych na przykładzie polskich i amerykańskich organizacji” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

Promotor pomocniczy:

 • dr hab. Beata Jałocha

Recenzenci:

 • dr hab. Janusz Reichel, prof. UŁ (recenzja)
 • prof. dr hab. Czesław Zając (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

14 grudnia 2023 r., godz. 14:00, za pośrednictwem aplikacji MS Teams, link: https://tiny.pl/ck49p

Temat rozprawy:

„Organizacja i zarządzanie działalnością kontrolną w regionalnych izbach obrachunkowych” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • dr hab. Zbysław Dobrowolski, prof. UJ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Maciej Zastempowski (recenzja)
 • dr hab. Artur Jacek Kożuch (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Temat rozprawy:

„Medializacja nauki w wybranych portalach internetowych” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • dr hab. Rafał Maciąg, prof. UJ

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Iwona Hofman (recenzja)
 • dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz, prof. AWL (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

20 maja 2024 r., godz. 12:00 w sali nr 0.228 (sala konferencyjna Dziekanatu, parter), ul. Łojasiewicza 4, Kraków (Kampus)

Temat rozprawy:

„Mecenat artystyczny dworów królewskich zachodniej Europy w XVII i XVIII wieku jako pre-tekst zarządzania” (streszczenie rozprawy)

Promotor:

 • dr hab. Roman Batko, prof. AGH

Recenzenci:

 • dr hab. Paweł Krzyworzeka, prof. ALK (recenzja)
 • prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (recenzja)

Termin publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

12 grudnia 2023 r., godz. 9:00,  za pośrednictwem aplikacji MS Teams, link: https://tiny.pl/c2qv4