Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doktoraty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadane stopnie doktora

Wykaz nadanych stopni doktora w dziedzinie nauk społecznych
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości
 

 • dr STANISŁAWA JUNG-KONSTANTY

Tytuł rozprawy: "Zarządzanie relacjami z interesariuszami w publicznych szkołach podstawowych w procesie transformacji oświaty w latach 2002-2018"
Promotor: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski
Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Zając; dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM
Data nadania stopnia: 10 maja 2023

 • dr JOANNA SZYMONEK

Tytuł rozprawy: "Społeczna odpowiedzialność korporacji transnarodowych w obszarze wolności zrzeszania się - w praktykach zarządzania polskich spółek zależnych"
Promotor: dr hab. Grzegorz Baran, prof. UJ
Recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Perechuda; dr hab. Tomasz Kafel, prof. UEK
Data nadania stopnia: 10 maja 2023

 • dr KATARZYNA BALIGA-NICHOLSON

Tytuł rozprawy: "Zarządzanie procesem tworzenia i wdrażania innowacji cyfrowych"
Promotor: dr hab. Roman Batko, prof. AGH
Recenzenci: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś; dr hab. inż. Przemysław Dubel
Data nadania stopnia: 12 kwietnia 2023

 • dr ANNA HESSE-GAWĘDA

Tytuł rozprawy: "Wykorzystywanie informacji w kierowaniu szkołą"
Promotor: dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ
Recenzenci: dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ; dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowoicz, prof. AWL
Data nadania stopnia: 4 stycznia 2023 (rozprawa z wyróżnieniem)

 • dr MAGDALENA MIKOŁAJCZYK

Tytuł rozprawy: " Wykorzystanie modułowej architektury platform cyfrowych w zarządzaniu procesami innowacji"

Promotor: dr hab. Grzegorz Baran, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Janusz Bąk

Recenzenci:

prof. dr hab. Ewa Ziemba

prof. dr hab. Krzysztof Wach

Data nadania stopnia: 10 października 2023

 • dr MAGDALENA SAWCZUK

Tytuł rozprawy: " Zarządzanie relacjami z interesariuszami muzeum w procesie współtworzenia wartości"

Promotorka: dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ

Promotor pomocniczy: dr Sebastian Kopera

Recenzenci:

prof. dr hab. Beata Glinka

dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UEK

Data nadania stopnia: 13 września 2023

 • dr JACEK CZEPCZYK

Tytuł rozprawy: „Determinanty przewagi konkurencyjnej hoteli rodzinnych"

Promotorka: dr hab. inż. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ

Promotorka pomocnicza: dr  hab. Małgorzata Kurleto, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Anna Tokarz-Kocik, prof. US

prof. dr hab. Krzysztof Wach

Data nadania stopnia: 15 listopada 2023

 • dr JANUSZ GANCARCZYK

Tytuł rozprawy: „Zaangażowanie szkoły w działania na rzecz zwiększania aktywności edukacyjnej osób dorosłych jako instrument promowania wartości edukacji w lokalnej społeczności"

Promotor: dr hab. Grzegorz Baran, prof. UJ

Recenzenci:

prof. dr hab. Henryk Mizerek

dr hab. Beata Reformat, prof. UE w Katowicach

Data nadania stopnia: 13 grudnia 2023

 • dr MAŁGORZATA GRZEŚKÓW-GORGOSZ

Tytuł rozprawy: „Lojalność pracowników jako element zarządzania marką pracodawcy"

Promotor: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski

Recenzenci:

dr hab. Sylwia Przytuła, prof. PWr

prof. dr hab. Czesław Zając

Data nadania stopnia: 13 grudnia 2023

 • dr PAWEŁ KOZAKIEWICZ

Tytuł rozprawy: „Potencjał kompetencyjny zatrudnienia pracowników administracji publicznej w sektorze komercyjnym"

Promotor: dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. US

prof. dr hab. Maria Mendel

Data nadania stopnia: 15 listopada 2023

 • dr JOANNA TRZÓPEK-PASZKIEWICZ

Tytuł rozprawy: „Znaczenie środowiska społecznego uczniów w zarządzaniu w edukacji"

Promotor: dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG

prof. dr hab. Maria Mendel

Data nadania stopnia: 11 października 2023

 • dr SYLWIA WRONA
  Tytuł rozprawy: "Wartości w zarządzaniu ochotniczymi strażami pożarnymi"
  Promotor: dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ
  Recenzenci: prof. dr hab. Beata Glinka; prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak
  Data nadania stopnia: 9 listopada 2022
   
 • dr MAGDALENA KOSSOWSKA
  Tytuł rozprawy: "Global Mindset in Business Process Outsourcing Organizations"
  Promotor: dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ
  Recenzenci: dr hab. Beata Glinka; dr hab. Aldona Glińska-Neweś, prof. UMK; dr hab. Janusz Lichtarski, prof. UE
  Data nadania stopnia: 8 czerwca 2022
   
 • dr DANIEL PUCIATO
  Tytuł rozprawy: "Zachowania prośrodowiskowe a systemy zarządzania środowiskowego w branży hotelowej"
  Promotor: prof. dr hab. Marek Bugdol
  Recenzenci: prof. dr hab.inż. Alina Matuszak-Flejszman; dr hab. Piotr Rogala, prof. UEW
  Data nadania stopnia: 8 czerwca 2022
   
 • dr BOŻENA FREUND
  Tytuł rozprawy: "Sposoby rozumienia przywództwa w zarządzaniu organizacjami ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem wartości centralnych i kompetencji przywódczych"
  Promotor: dr hab. Roman Dorczak, prof. UJ
  Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Zając; dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ
  Data nadania stopnia: 13 kwietnia 2022
   
 • dr AGNIESZKA SZOSTAK
  Tytuł rozprawy: "Zarządzanie strategiczne w polskich muzeach publicznych"
  Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
  Recenzenci: prof. dr hab. Marek Lisiński; dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG 
  Data nadania stopnia: 13 kwietnia 2022
   
 • dr SZCZEPAN KOŚCIÓŁEK
  Tytuł rozprawy: "Segmentacja nabywców w kształtowaniu strategii marketingowej zbiórki equity crowdfoundingowej klubu sportowego"
  Promotorzy: prof. dr hab. Aleksander Panasiuk; dr Karolina Nessel (promotor pomocniczy)
  Recenzenci: prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik; dr hab. Jadwiga Berbeka, prof. UEK
  Data nadania stopnia: 9 lutego 2022 (rozprawa z wyróżnieniem)
   
 • dr JACEK SYPNIEWSKI
  Tytuł rozprawy: "Wymiana darów - pomijany wymiar rzeczywistości organizacyjnej w szpitalach"
  Promotor: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Stępniewski; dr hab. Paweł Krzyworzeka, prof. ALK
  Data nadania stopnia: 19 stycznia 2022

 • dr JAROSŁAW KLAŚ
  Tytuł rozprawy: "Zarządzanie dziedzictwem kulturowym społeczności lokalnej - przypadek Nowej Huty"
  Promotor: dr hab. Łukasz Gaweł, prof. UJ
  Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Ziemba; prof. dr hab. Dorota Ilczuk
  Data nadania stopnia: 15 grudnia 2021 r.
   
 • dr MARTA POŁEĆ
  Tytuł rozprawy: „Przedsiębiorczość kulturalna artystów ulicznych: Społeczne, kulturowe i instytucjonalne aspekty nieformalnej organizacji w polskich miastach”
  Promotor: prof. dr hab. Monika Kostera
  Recenzenci: dr hab. Joanna Cewińska, prof. UŁ; dr hab.Maciej Ławrynowicz, prof. UEP
  Data nadania stopnia: 10 listopada 2021 (rozprawa z wyróżnieniem)
   
 • dr ANNA JURCZAK (n)
  Tytuł rozprawy: „Wiek nauczycieli oraz wybrane aspekty różnic indywidualnych, jako kategorie zarządzania różnorodnością w organizacjach oświatowych"
  Promotor: dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ
  Recenzenci: dr hab.Katarzyna Hys, prof. PO; dr hab. Tomasz Papaj, prof. UEK; dr hab. Sławomir Wawak, prof. UEK
  Data nadania stopnia: 13 października 2021
   
 • dr JACEK RADWAN (n)
  Tytuł rozprawy: „Stosowanie Modelu Wspólnej Oceny (CAF) w urzędach jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego"
  Promotor: prof. dr hab. Marek Bugdol
  Recenzenci: dr hab. Ewa Beck-Krala, prof. AGH; dr hab. Bolesław Goranczewski, prof. UO; dr hab. Inetta Nowosad, prof. UZ
  Data nadania stopnia: 13 października 2021
   
 • dr ARTUR KOZIOŁ
  Tytuł rozprawy: „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego a strefy aktywności gospodarczej na obszarze metropolitalnym Krakowa”
  Promotorzy: prof. dr hab. Zbigniew Makieła; dr Magdalena Stuss (promotor pomocniczy)
  Recenzenci: prof. dr hab. Mieczysław Morawski; dr hab. Barbara Siuta-Tokarska, prof. UEK
  Data nadania stopnia: 13 października 2021
   
 • dr JOANNA ŚREDNICKA
  Tytuł rozprawy: „Organizacja, wspólnota, bunt. Jak mity romantyczne kształtują współpracę w przedsiębiorstwie czasów transformacji”
  Promotor: prof. dr hab. Monika Kostera
  Recenzenci: dr hab. Paweł Krzyworzeka, prof. ALK; dr hab. Tomasz Ochinowski, UW
  Data nadania stopnia: 14 lipca 2021
   
 • dr PATRYCJA FILARSKA
  Tytuł rozprawy: „Zarządzanie relacjami człowiek - zaawansowane technologie w kontekście faz dojrzałości projektu na przykładzie infrastruktury badawczo-laboratoryjnej w polskich ośrodkach naukowych”
  Promotor: dr hab. Roman Batko, prof. AWL
  Recenzenci: prof. dr hab. Jan Jeżak; prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki
  Data nadania stopnia: 14 lipca 2021 (rozprawa z wyróżnieniem)
   
 • dr WOJCIECH SADKOWSKI
  Tytuł rozprawy: „Rachunek kosztów jakości w ocenie efektywności systemów zarządzania przedsiębiorstw usługowych"
  Promotor: prof. dr hab. Piotr Jedynak
  Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sikora; dr hab. Agnieszka Kister, prof. UMCS
  Data nadania stopnia: 19 maja 2021
   
 • dr ANETA PIECZKA
  Tytuł rozprawy: „Postawy pracowników wobec użytkowanego w miejscu pracy oprogramowania"
  Promotor: dr hab. Jerzy Rosiński, prof. UJ
  Recenzenci: dr hab. Ewa Beck-Krala, prof. AGH; dr hab. Agata Sudolska, prof. UMK
  Data nadania stopnia: 14 kwietnia 2021
   
 • dr GRZEGORZ PAKUŁA
  Tytuł rozprawy: „Lean manufacturing na podbudowie podejścia procesowego w organizacjach branży budowlanej”
  Promotorzy: dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ; dr Bolesław Goranczewski (promotor pomocniczy)
  Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk; dr hab. Adam Skrzypek, prof. UPH
  Data nadania stopnia: 10 lutego 2021

 • dr SYLWIA BĄK
  Tytuł rozprawy: „Zarządzanie ryzykiem w polskich przedsiebiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie"
  Promotorzy: prof. dr hab. Piotr Jedynak; dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka (promotor pomocniczy)
  Recenzenci: prof. dr hab. Maciej Urbaniak; prof. dr hab. Alina Matuszak-Flejszman
  Data nadania stopnia: 15 lipca 2020