Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Habilitacje

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nadane stopnie doktora habilitowanego

Zakończone postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
 

Data otwarcia habilitacji: 2023-03-02
Data utworzenia Komisji: 2023-06-28

Przewodniczący: 

 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sekretarz: 

 • dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Maciej Urbaniak – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Beata Glinka – Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Członkowie:

 • dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Data opinii Komisji: 2023-12-01
Data decyzji Rady Dyscypliny: 2023-12-13

więcej o

Data otwarcia habilitacji: 2022-12-29
Data utworzenia Komisji: 2023-04-12

Przewodniczący: 

 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sekretarz: 

 • dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Czesław Zając – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Dagmara Lewicka – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Członkowie:

 • dr hab. Magdalena Stuss, prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński

Data opinii Komisji: 2023-07-21
Data decyzji Rady Dyscypliny: 2023-09-13

więcej o

Data otwarcia habilitacji: 2022-06-17
Data utworzenia Komisji: 2022-12-14

Przewodniczący: 

 • prof. dr hab. Wojciech Tadeusz Dyduch (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Sekretarz: 

 • dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Recenzenci:

 • dr hab. Grzegorz Wojciech Głód, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • dr hab. Krzysztof Zamasz, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
 • prof. dr hab. Agnieszka Elżbieta Sitko-Lutek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
 • prof. dr hab. Agnieszka Freda Zakrzewska-Bielawska (Politechnika Łódzka)

Członkowie:

 • prof. dr hab. Piotr Jedynak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Data opinii Komisji: 2023-05-22
Data decyzji Rady Dyscypliny: 2023-06-28

więcej o

Data otwarcia habilitacji: 2021-10-11
Data utworzenia Komisji: 2022-03-09

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretarz:

 • dr hab. Jarema Batorski, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

 • dr hab. Zbigniew Matyjas, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Patrycja Klimas, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr hab. Przemysław Zbierowski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Członkowie:

 • prof. dr hab. Marek Bugdol, Uniwersytet Jagielloński

Data opinii Komisji: 2022-09-07
Data decyzji Rady Dyscypliny: 2022-09-28

więcej o

Data otwarcia habilitacji: 2021-10-01
Data utworzenia Komisji: 2022-02-09

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretarz:

 • dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

 • dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • dr hab. Paweł Zbigniew Wyrozębski, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Seweryn Spałek, Politechnika Śląska w Katowicach
 • prof. dr hab. Maciej Zastempowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Członkowie:

 • prof. dr hab. Bogusław Nierenberg, Uniwersytet Jagielloński

Data opinii Komisji: 2022-06-13
Data decyzji Rady Dyscypliny: 2022-07-06
 

więcej o

Data otwarcia habilitacji: 2021-09-15
Data utworzenia Komisji: 2021-12-15

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Sekretarz:

 • dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Czesław Zając, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Agata Anna Sudolska, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. USZ, Uniwersytet Szczeciński
 • Dr hab. Tomasz Piotr Czapla, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki


Członkowie:

 • Dr hab. Marta Najda-Janoszka, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Data opinii Komisji: 2022-03-21
Data decyzji Rady Dyscypliny: 2022-04-13

więcej o

Data otwarcia habilitacji: 2021-03-23
Data utworzenia Komisji: 2021-07-14

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Szymon Jan Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretarz:

 • dr hab. Ewa Wszendybył-Skulska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci:

 • dr hab. Estera Grażyna Piwoni-Krzeszowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Maciej Mitręga, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Anna Magdalena Ujwary-Gil, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa

Członkowie:

 • dr hab. Jan Jacko, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński


Data opinii Komisji: 2021-10-28
Data decyzji Rady Dyscypliny: 2021-11-10
 

więcej o

Data otwarcia habilitacji: 2020-02-21
Data utworzenia Komisji: 2020-07-15

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. Szymon Jan Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Sekretarz:

 • dr hab. Izabela Stańczyk, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Tadeusz Borys, Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Krzysztof Leja, prof. PG, Politechnika Gdańska
 • dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • dr hab. Monika Kulikowska-Pawlak, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Członkowie:

 • prof. dr hab. Piotr Jedynak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data opinii Komisji: 2021-03-10
Data decyzji Rady Dyscypliny: 2021-04-14
 

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron


 

Data otwarcia habilitacji: 25.04.2019
Data utworzenia Komisji: 10.09.2019

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Kaleta, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 • Dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Piotr Jedynak, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data opinii Komisji: 18.12.2019
Data decyzji Rady Dyscypliny: 15.01.2020

Data otwarcia habilitacji: 17.04.2019
Data utworzenia Komisji: 10.09.2019

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Ewelina Nojszewska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Marek Bugdol, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data opinii Komisji: 10.12.2019
Data decyzji Rady Dyscypliny: 15.01.2020

Data otwarcia habilitacji: 08.04.2019
Data utworzenia Komisji: 10.09.2019

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Ryszard Rutka, Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Zbigniew Makieła, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Data opinii Komisji: 03.12.2019
Data decyzji Rady Dyscypliny: 11.12.2019